Články

Proběhla akce

 

DEN ZVÍŘAT

 24. ZÁŘÍ 2022

Letošní třetí ročník edukační výstavy máme opět za sebou, tak nabízím krátké zhodnocení. Den zvířat jsme v tomto roce uspořádali ve dnech 23. a 24.9. a opět jsme na ploše areálu připravili expozice holubů, drůbeže, králíků, exotů a myslivosti. Expozice holubů čítala na čtyřicet kusů různých plemen, návštěvníci se mohli podívat na koburské skřivany, kingy, texany, české bubláky, parukáře, kudrnáče, pávíky, figurity, poštovní holuby a také na holuby z řad holubů voláčů, a to moravské voláče sedlaté a slezské voláče. Králíci byli zastoupeni především králiky rexy, které hlavně děti obdivovaly pro jejich sametovou srst, k vidění byli k králíci s normální srstí a v sobotu i králíci polodlouhosrstí teddy. Kolekce drůbeže čítala sedm voliérek s hrabavou drůbeží, ve větší voliérce se promenovaly čtyři krůty a v oplůtku se procházely mladé husy tuluské. Expozice exotů byla opět jako loni umístěna uvnitř budovy a čítala na dvanáct voliér s kanáry, roselami několika druhů, papoušky červenokřídlými, neofémami, křepelkami čínskými a v samostatných klíckách byly umístěny výstavní andulky. Zpestřením vnitřní expozice byla opět malá kuřátka pod infralampou, velcí šneci oblovky a skleněný úl s živým včelím rojem. V expozici myslivost byly k nahlédnutí shozy jelení, srnčí a dančí zvěře, trofeje této zvěře, škára z divočáka a mnoho vycpanin ptactva i savců. Zpestřením obou dní byla koza Clea ve výběhu, která se nechala i pohladit.

Páteční den byl ve znamení návštěv základních škol, dopoledne přišly na návštěvu děti ze ZŠ Slovan, které absolvovaly všechna stanoviště s malým výkladem a před polednem děti překvapilo vystoupení kouzelníka. Brzy po poledni nás navštívili kroměřížští senioři a v závěsu přišla družina ze ZŠ Zámoraví. Všichni taktéž absolvovali kolečko po stanovištích i s výkladem. Celkem snad 110 dětí a 40 seniorů. Nápor návštěvníků nám pomohli zvládnout studenti z Tauferovy střední odborné školy veterinární v Kroměříži.

Sobota byla dnem návštěv veřejnosti, areál byl otevřený od 9:00 do 17:00 a díky krásnému počasí byla návštěvnost vcelku dobrá. Kromě již výše zmíněných expozic byla připravena velká trampolína, dopoledne opět vystoupil kouzelník a odpoledne se se svými pejsky prezentoval „náš“ klub psí agility pod vedením pí. Habrové. Dopoledne byl přítomný sokolník p.Divina se dvěma sokolovitými dravci a opět stanoviště myslivost perfektně obsluhoval ing. Bazsó. Po celý sobotní den byla navíc na pěti stanovištích nachystaná kvízová hra pro zájemce všeho věku, kde si všichni zúčastnění mohli vyzkoušet postřeh i své vědomosti nejen na poli chovatelském. Pro větší děti byla nachystaná umělecká dílnička pod vedením pí. Horové. Venku fungovalo občerstvení a stánek s hračkami. Oproti loňskému roku také přibyla „expozice“ s výstavními morčaty, kde s tímto chovatelským odvětvím seznamovaly veřejnost jejich chovatelky z chovné stanice z Borského údolí.

Celá akce se uskutečnila díky pomoci a podpoře různých osob a institucí, ať už to bylo město Kroměříž, členové Centra pro seniory Zachar, studenti z Tauferovy střední odborné školy veterinární, ing.Bazsó (myslivost), p.Divina (sokolník), Obec Rataje, VK Drcman a další. Dík patří samozřejmě i všem členům základní organizace Kroměříž a příznivcům, kteří se aktivně zapojili a také všem vystavovatelům.

Co se zalétlým holubem….

Přestože se na internetu dá najít hodně informací, co s nalezeným holubem, rozhodl jsem se laikům snad laicky přiblížit danou problematiku svým pohledem, pohledem chovatele okrasných i poštovních holubů.

On totiž není holub jako holub. Holubi, se kterými se můžeme ve svém okolí setkat, bych rozdělil do tří kategorií – holub věžák (ferální, zdivočelý), holub okrasného směru šlechtění a holub poštovní. Holub věžák je holub, který není vázaný na konkrétní holubník, svoji obživu si shání sám a rozmnožuje se bez dohledu člověka. Jsou to holubi, které můžeme běžně potkat na náměstích měst a městeček, na ulicích, na kostelích, na parapetech budov, na silech, ale také v hejnech na poli; tvarově většinou odpovídají původní formě holuba skalního, ale můžou mít různé zbarvení, protože vychází z různých plemen. Co je důležité, je fakt, že nemají na nožce registrační chovatelský kroužek.

Holubi ze zbývajících dvou kategorií můžou a nemusí být označení nesnímatelným registračním kroužkem, záleží na daném chovateli, jestli má výstavní nebo závodní ambice. Pakliže ano, pak to bez oficiálních kroužků nejde. Pro radost si holuby může každý chovat i bez kroužků.

Holubi okrasného směru šlechtění jsou pro výstavní účely kroužkováni nesnímatelným kroužkem českého svazu chovatelů (ČSCH) a zápis na kroužku může vypadat takto: 22 (rok) 7 (velikost –průměr-kroužku) CZ (země) A 961 (série a číslo kroužku) + dvě písmena EE (Evropský svaz chovatelů). (viz. obrázky)

Holuba podle tohoto kroužku bohužel nejspíš nedohledáte, protože podrobnější evidence ve svazu neexistuje. Ideální je poohlédnout se po chovateli ve svém nejbližším okolí, protože je velká pravděpodobnost, že holub pochází z nedaleka, případně vám i místní holubář poradí, co dál. A ještě důležitá informace, kroužek je celoplastový, různě barevný podle daného roku. Ještě malý dodatek, holubi okrasní můžou mít různé tvary těla, různé péřové ozdoby na hlavě, nohou, krku, různé tvary zobáku, volete,… stačí si zadat do vyhledávače třeba holub pávík, parukář, voláč, king, kotrlák…

Takto vypadá oficiální kroužek ČSCH :

Holub poštovní je sportovec, kterému by veškeré péřové ozdoby během závodního letu vadily, proto je tvarem těla podobný holubu věžáku nebo tedy prapředku všech holubích plemen holubovi skalnímu, nicméně barev a kreseb může mít také nepočítaně. Holubi poštovní jsou kroužkováni kroužkem českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů (ČMSCHPH) a zápis na kroužku vypadá např. takto : 22 (rok) CZ (země) 0217 (spolek) 845 (pořadové číslo kroužku) + logo FCI (Fédération collombophile internationale), takovýto holub už dopátrat lze. Kroužek je hliníkový potažený plastem a podle roku vydání má opět různé barvy.

Takto vypadá oficiální kroužek ČMSCHPH :

Srovnání velikosti kroužku ČSCH a ČMSCHPH

Abych situaci kolem kroužků ještě trošku zkomplikoval, existují i kroužky plastové zacvakávací, různobarevné, označené pořadovými čísly, které většinou slouží neorganizovaným chovatelům k jejich vlastní evidenci a dají se volně pořídit třeba na burzách. Není taky problém si i nechat vyrobit jakékoliv vlastní kroužky s jakýmkoliv popisem a potiskem.

Poštovní holubáři mají na svém webu https://www.postovniholub.cz/nahlaseni-zaletlych-holubu.html formulář pro hlášení zalétlých poštovních holubů, je přehledný a jeho vyplnění nezabere mnoho minut, přesto se v některých hlášeních objevují nesmyslné informace. Před zadáním je opravdu důležité vědět, jestli se jedná o poštovního holuba s oficiálním kroužkem anebo o okrasného s kroužkem Českého svazu chovatelů. Pomoci při rozhodování, jestli se jedná o poštovního nebo okrasného holuba, mi může také dodatečné závodní označení – holub má ještě na kroužek přetaženou závodní gumičku s číslem anebo v dnešní digitální době už většinou na druhé nožce čip. Čip je plastový pevně zacvakávací kroužek obyčejně černé, zelené, modré, fialové barvy s podpisem výrobce a číslem typu, např. Tauris, Bricon 5000, Benzing, Atis…Čísla na tomto čipu a na závodní gumičce jsou pro nahlášení nepodstatná. Nejčastěji se se zatoulaným závodníkem můžeme setkat od začátku května do konce září, kdy probíhá závodní sezona.

Když už tedy mám v ruce opravdu poštovního holuba, je velmi důležité zachovat strukturu zapisovaného čísla kroužku a zapsat kompletně celé číslo! Pakliže se nálezce nespokojí s takovýmto obecným nahlášením, má možnost zkusit holuba dopátrat sám v seznamu na https://www.postovniholub.cz/files/adresar/ZOCHPH.pdf , jenom doplním, že číslo označující danou organizaci začíná nulou a je hned v prvním sloupci seznamu. Všeobecný postup, co dělat s nalezeným závodníkem je pak na odkazu https://www.postovniholub.cz/laicke-okenko.html.

Úplně na závěr ještě několik odkazů na naše české chovatelské stránky a na mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou čeští chovatelé holubů.

http://www.entente-ee.com/en/

http://www.cschdz.eu/

https://pigeonsfci.org/

https://www.postovniholub.cz/uvod.html

 

Dne 24. a 25.9. proběhla edukační výstava

DEN ZVÍŘAT

….máme za sebou! I letos jsme se rozhodli ve dnech 24. a 25.9. uspořádat edukační výstavu, jejímž hlavním tématem byla propagace chovu drobného zvířectva. Na ploše areálu jsme připravili expozice holubů, drůbeže, králíků, exotů a jako doplněk malou expozici myslivosti. Na zbývající části areálu jsme pak připravili soutěž s tajenkou. V expozici holubů se dala najít plemena holubů tvaru, holubi bradavičnatí, holubi racci, poštovní holubi, holubi strukturoví a holubi voláči, celkem přes čtyřicet holoubků, králíci byli zastoupeni především králiky rexy, které hlavně děti obdivovaly pro jejich sametovou srst, u drůbeže byla zastoupena vodní drůbež s nejtěžším zástupcem husou tuluskou, kachny pižmové a samozřejmě drůbež hrabavá v jedenácti voliérkách. Zpestřením byl v pátek mladý pštros nandu ve výběhu. Expozice exotů byla stejně jako loni umístěna uvnitř budovy a čítala na dvanáct voliér s kanáry, roselami, papoušky červenokřídlými, bourky, křepelkou čínskou a v samostatných klíckách byly umístěny výstavní andulky. V expozici myslivost byly k prohlédnutí shozy jelení zvěře, srnčí a mufloní trofeje, škára z divočáka a několik vycpanin ptactva včetně psíka mývalovitého.

Páteční den byl ve znamení návštěv základních škol, dopoledne přišly na návštěvu děti ze ZŠ Slovan, které absolvovaly všechna stanoviště s malým výkladem a před polednem děti překvapilo vystoupení kouzelníka. Brzy odpoledne pak přišla družina ze ZŠ Zámoraví a také absolvovaly kolečko po stanovištích i s výkladem. Celkem snad 120 dětí…

Sobota byla dnem návštěv veřejnosti, areál byl otevřený od 9:00 do 17:00 a díky krásnému počasí byla návštěvnost opravdu dobrá. Kromě již výše zmíněných expozic byla připravena větší trampolína, venku ve výběhu pobíhala kvočna s kuřaty, dopoledne opět vystoupil kouzelník a odpoledne se se svými pejsky prezentoval náš klub psí agility pod vedením pí. Habrové. Dopoledne byl přítomný sokolník se cvičeným rarohem. Ve vnitřní expozici byl k vidění skleněný včelí úl a také kuřátka pod infra lampou a dokonce i líheň s líhnoucími se kuřátky v přímém přenosu. Děti si mohly zahrát hmatové pexeso a zkusili si tak poznat různé druhy zrnin. Pro větší děti byla nachystaná umělecká dílnička pod vedením pí. Horové. Venku fungovalo občerstvení a stánek s hračkama.

Celá akce se uskutečnila díky pomoci a podpoře různých osob a institucí, ať už to bylo město Kroměříž, studenti z Tauferovy střední odborné školy veterinární, obsluha na úseku myslivosti z ÚHÚL Kroměříž, sokolník z Přerova, Počítačová záchranka Bc. Frkal Lukáš, Obec Rataje, VK Drcman. Dík patří i všem členům základní organizace Kroměříž a příznivcům, kteří se aktivně zapojili a také všem vystavovatelům

Starat se o tři desítky opuštěných koček není jednoduché!

 

Volala mi paní Lenka, že zrovna byla s nalezeným kocourkem u své známé v Kroměříži. O kocourka se nemůže starat a byla moc ráda, že se ho její jmenovkyně, tedy také Lenka, ujala. A jestli o Lence Navrátilové mohu napsat. Má prý zlaté srdce a stará se už o tři desítky koček, které většinou někdo našel na ulici. Dostala jsem telefonní kontakt 739 214 048 a domluvila si na další den schůzku. Se sympatickou blondýnkou jsme napřed šly za pěticí kocourků do horního pokoje. Jejich plachost a neochota nechat se pohladit, je zřejmě důsledkem, že se jedná o novější přírůstky, žijící dříve samotářsky.


Zato v dolních místnostech, kde jsou ostatní kočičky, už nevládla taková ostražitost. Nejpřítulnější byla Micka. „Je to mazel. Určitě by byla nejšťastnější u někoho, kdo třeba dlouho sedává v křesle u televize, aby se mohla tulit. Být v něčí náruči nebo na klíně, to miluje,“ komentuje paní Lenka Micčinu snahu o přízeň návštěvy. Micku převzala od paní, která musela do nemocnice a pak do domova pro seniory. Tuto mourovanou kočičku má moc ráda, ale pokud by se našel někdo, komu by mohla věnovat stálou přítulnost a kdo by se o ni dobře staral, Micku by mu věnovala. Micka ale není jedinou kočkou, která se ráda přitulí. Také Lambien, Mates, Emilka… Brzy mezi nimi bude i Dračice. Toto odrostlejší černé kotě původně dostalo jméno Anička. Proč paní Lenka kotě záhy přejmenovala, asi není třeba vysvětlovat. Po dvou měsících se ale kotě zklidnilo a začíná dobře komunikovat, takže je možná vhodné Dračici opět přejmenovat.


Starat se o 30 koček je náročné nejen časově, ale především finančně. Paní Navrátilová to jistě dělat nemusí, ale je jí moc líto koček, které nemají domov a útulky jsou přeplněné. S vděčností by přivítala jakoukoliv pomoc pro své kočičky. Nejvíce nějaké kvalitnější granule nebo konzervy a stelivo. Ale třeba i starší deky. Ty musí často prát, takže by se hodil třeba i prášek na praní…


Pokud byste mohli a chtěli pomoci i vy nebo si vzít domů kočičího kamaráda, tak domek Navrátilových najdete na Kojetínské ulici v Kroměříži kousek nad benzínkou.

Za oknem bývají kočky, telefonní kontakt je v úvodu článku a mail leny.navratilova@seznam.cz.


Jana Janoušková

 

Dne 25.9. a 26.9.2020 proběhla

DEN ZVÍŘAT

Ve dnech 25. a 26.9.2020 proběhla v chovatelském areálu v Horních zahradech akce s názvem Den zvířat. Po delší výstavnické pauze se základní organizace Kroměříž, sdružující chovatele exotů, holubů, drůbeže a králíků, rozhodla uspořádat edukační výstavku zvířat především pro děti. Nebyla to tedy klasická výstava drobného zvířectva, jaké se pořádají snad co týden po okolních městech a obcích, ale výstavka zvířat všeho druhu s popisky a pokud možno s odborným výkladem. První den jsme pozvali děti ze základních kroměřížských škol, které přišly i přes nepřízeň počasí. Na stanovištích Holub, Králík, Drůbež, Exoti a Myslivost se děti postupně dozvěděly, co vlastně za zvíře se nachází v klícce, co potřebuje k životu a dané zvířatko, pakliže to šlo, si mohly i pohladit. V areálu jsme měli připravené i koně k projížďce, která se bohužel díky nepříznivému počasí nekonala. Jako velké překvapení vystoupil v pátek před polednem kouzelník, který měl snad největší úspěch.

Sobotní den byl ve znamení návštěv odborné i laické veřejnosti. Během celého dne se chodily podívat především rodiny s dětmi, ale i chovatelé a náhodní kolemjdoucí. Návštěvníci se opět mohli podívat na domácí zvířata různých plemen, ale i na zástupce z řad dravých ptáků, mohli si nakoupit med a třeba i králíka do chovu. Po oba dny byla pro děti nachystaná zábavná hra, kde mohly využít nově nabyté znalosti.

Celá akce se uskutečnila díky pomoci a podpoře různých osob a institucí, ať už to byli studenti z Tauferovy střední odborné školy veterinární, město Kroměříž, obsluha na úseku myslivosti z ÚHÚL Kroměříž, poníci ze Šelešovic nebo sokolníci z Přerova. Dík patří i všem členům základní organizace Kroměříž, kteří se aktivně zapojili.

Doufejme, že se tato akce stane tradicí a bude všem přinášet nové a zajímavé zážitky se zvířátky.

Český svaz chovatelů, z.s., ZO Kroměříž

design by WEDEsign © 2020

Články

Proběhla akce

 

DEN ZVÍŘAT

 24. ZÁŘÍ 2022

Letošní třetí ročník edukační výstavy máme opět za sebou, tak nabízím krátké zhodnocení. Den zvířat jsme v tomto roce uspořádali ve dnech 23. a 24.9. a opět jsme na ploše areálu připravili expozice holubů, drůbeže, králíků, exotů a myslivosti. Expozice holubů čítala na čtyřicet kusů různých plemen, návštěvníci se mohli podívat na koburské skřivany, kingy, texany, české bubláky, parukáře, kudrnáče, pávíky, figurity, poštovní holuby a také na holuby z řad holubů voláčů, a to moravské voláče sedlaté a slezské voláče. Králíci byli zastoupeni především králiky rexy, které hlavně děti obdivovaly pro jejich sametovou srst, k vidění byli k králíci s normální srstí a v sobotu i králíci polodlouhosrstí teddy. Kolekce drůbeže čítala sedm voliérek s hrabavou drůbeží, ve větší voliérce se promenovaly čtyři krůty a v oplůtku se procházely mladé husy tuluské. Expozice exotů byla opět jako loni umístěna uvnitř budovy a čítala na dvanáct voliér s kanáry, roselami několika druhů, papoušky červenokřídlými, neofémami, křepelkami čínskými a v samostatných klíckách byly umístěny výstavní andulky. Zpestřením vnitřní expozice byla opět malá kuřátka pod infralampou, velcí šneci oblovky a skleněný úl s živým včelím rojem. V expozici myslivost byly k nahlédnutí shozy jelení, srnčí a dančí zvěře, trofeje této zvěře, škára z divočáka a mnoho vycpanin ptactva i savců. Zpestřením obou dní byla koza Clea ve výběhu, která se nechala i pohladit.

Páteční den byl ve znamení návštěv základních škol, dopoledne přišly na návštěvu děti ze ZŠ Slovan, které absolvovaly všechna stanoviště s malým výkladem a před polednem děti překvapilo vystoupení kouzelníka. Brzy po poledni nás navštívili kroměřížští senioři a v závěsu přišla družina ze ZŠ Zámoraví. Všichni taktéž absolvovali kolečko po stanovištích i s výkladem. Celkem snad 110 dětí a 40 seniorů. Nápor návštěvníků nám pomohli zvládnout studenti z Tauferovy střední odborné školy veterinární v Kroměříži.

Sobota byla dnem návštěv veřejnosti, areál byl otevřený od 9:00 do 17:00 a díky krásnému počasí byla návštěvnost vcelku dobrá. Kromě již výše zmíněných expozic byla připravena velká trampolína, dopoledne opět vystoupil kouzelník a odpoledne se se svými pejsky prezentoval „náš“ klub psí agility pod vedením pí. Habrové. Dopoledne byl přítomný sokolník p.Divina se dvěma sokolovitými dravci a opět stanoviště myslivost perfektně obsluhoval ing. Bazsó. Po celý sobotní den byla navíc na pěti stanovištích nachystaná kvízová hra pro zájemce všeho věku, kde si všichni zúčastnění mohli vyzkoušet postřeh i své vědomosti nejen na poli chovatelském. Pro větší děti byla nachystaná umělecká dílnička pod vedením pí. Horové. Venku fungovalo občerstvení a stánek s hračkami. Oproti loňskému roku také přibyla „expozice“ s výstavními morčaty, kde s tímto chovatelským odvětvím seznamovaly veřejnost jejich chovatelky z chovné stanice z Borského údolí.

Celá akce se uskutečnila díky pomoci a podpoře různých osob a institucí, ať už to bylo město Kroměříž, členové Centra pro seniory Zachar, studenti z Tauferovy střední odborné školy veterinární, ing.Bazsó (myslivost), p.Divina (sokolník), Obec Rataje, VK Drcman a další. Dík patří samozřejmě i všem členům základní organizace Kroměříž a příznivcům, kteří se aktivně zapojili a také všem vystavovatelům.

Co se zalétlým holubem….

Přestože se na internetu dá najít hodně informací, co s nalezeným holubem, rozhodl jsem se laikům snad laicky přiblížit danou problematiku svým pohledem, pohledem chovatele okrasných i poštovních holubů.

On totiž není holub jako holub. Holubi, se kterými se můžeme ve svém okolí setkat, bych rozdělil do tří kategorií – holub věžák (ferální, zdivočelý), holub okrasného směru šlechtění a holub poštovní. Holub věžák je holub, který není vázaný na konkrétní holubník, svoji obživu si shání sám a rozmnožuje se bez dohledu člověka. Jsou to holubi, které můžeme běžně potkat na náměstích měst a městeček, na ulicích, na kostelích, na parapetech budov, na silech, ale také v hejnech na poli; tvarově většinou odpovídají původní formě holuba skalního, ale můžou mít různé zbarvení, protože vychází z různých plemen. Co je důležité, je fakt, že nemají na nožce registrační chovatelský kroužek.

Holubi ze zbývajících dvou kategorií můžou a nemusí být označení nesnímatelným registračním kroužkem, záleží na daném chovateli, jestli má výstavní nebo závodní ambice. Pakliže ano, pak to bez oficiálních kroužků nejde. Pro radost si holuby může každý chovat i bez kroužků.

Holubi okrasného směru šlechtění jsou pro výstavní účely kroužkováni nesnímatelným kroužkem českého svazu chovatelů (ČSCH) a zápis na kroužku může vypadat takto: 22 (rok) 7 (velikost –průměr-kroužku) CZ (země) A 961 (série a číslo kroužku) + dvě písmena EE (Evropský svaz chovatelů). (viz. obrázky)

Holuba podle tohoto kroužku bohužel nejspíš nedohledáte, protože podrobnější evidence ve svazu neexistuje. Ideální je poohlédnout se po chovateli ve svém nejbližším okolí, protože je velká pravděpodobnost, že holub pochází z nedaleka, případně vám i místní holubář poradí, co dál. A ještě důležitá informace, kroužek je celoplastový, různě barevný podle daného roku. Ještě malý dodatek, holubi okrasní můžou mít různé tvary těla, různé péřové ozdoby na hlavě, nohou, krku, různé tvary zobáku, volete,… stačí si zadat do vyhledávače třeba holub pávík, parukář, voláč, king, kotrlák…

Takto vypadá oficiální kroužek ČSCH :

Holub poštovní je sportovec, kterému by veškeré péřové ozdoby během závodního letu vadily, proto je tvarem těla podobný holubu věžáku nebo tedy prapředku všech holubích plemen holubovi skalnímu, nicméně barev a kreseb může mít také nepočítaně. Holubi poštovní jsou kroužkováni kroužkem českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů (ČMSCHPH) a zápis na kroužku vypadá např. takto : 22 (rok) CZ (země) 0217 (spolek) 845 (pořadové číslo kroužku) + logo FCI (Fédération collombophile internationale), takovýto holub už dopátrat lze. Kroužek je hliníkový potažený plastem a podle roku vydání má opět různé barvy.

Takto vypadá oficiální kroužek ČMSCHPH :

Srovnání velikosti kroužku ČSCH a ČMSCHPH

krouzek 11

Abych situaci kolem kroužků ještě trošku zkomplikoval, existují i kroužky plastové zacvakávací, různobarevné, označené pořadovými čísly, které většinou slouží neorganizovaným chovatelům k jejich vlastní evidenci a dají se volně pořídit třeba na burzách. Není taky problém si i nechat vyrobit jakékoliv vlastní kroužky s jakýmkoliv popisem a potiskem.

Poštovní holubáři mají na svém webu https://www.postovniholub.cz/nahlaseni-zaletlych-holubu.html formulář pro hlášení zalétlých poštovních holubů, je přehledný a jeho vyplnění nezabere mnoho minut, přesto se v některých hlášeních objevují nesmyslné informace. Před zadáním je opravdu důležité vědět, jestli se jedná o poštovního holuba s oficiálním kroužkem anebo o okrasného s kroužkem Českého svazu chovatelů. Pomoci při rozhodování, jestli se jedná o poštovního nebo okrasného holuba, mi může také dodatečné závodní označení – holub má ještě na kroužek přetaženou závodní gumičku s číslem anebo v dnešní digitální době už většinou na druhé nožce čip. Čip je plastový pevně zacvakávací kroužek obyčejně černé, zelené, modré, fialové barvy s podpisem výrobce a číslem typu, např. Tauris, Bricon 5000, Benzing, Atis…Čísla na tomto čipu a na závodní gumičce jsou pro nahlášení nepodstatná. Nejčastěji se se zatoulaným závodníkem můžeme setkat od začátku května do konce září, kdy probíhá závodní sezona.

Když už tedy mám v ruce opravdu poštovního holuba, je velmi důležité zachovat strukturu zapisovaného čísla kroužku a zapsat kompletně celé číslo! Pakliže se nálezce nespokojí s takovýmto obecným nahlášením, má možnost zkusit holuba dopátrat sám v seznamu na https://www.postovniholub.cz/files/adresar/ZOCHPH.pdf , jenom doplním, že číslo označující danou organizaci začíná nulou a je hned v prvním sloupci seznamu. Všeobecný postup, co dělat s nalezeným závodníkem je pak na odkazu https://www.postovniholub.cz/laicke-okenko.html.

Úplně na závěr ještě několik odkazů na naše české chovatelské stránky a na mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou čeští chovatelé holubů.

http://www.entente-ee.com/en/

http://www.cschdz.eu/

https://pigeonsfci.org/

https://www.postovniholub.cz/uvod.html

 

Dne 24. a 25.9. proběhla edukační výstava

DEN ZVÍŘAT

….máme za sebou! I letos jsme se rozhodli ve dnech 24. a 25.9. uspořádat edukační výstavu, jejímž hlavním tématem byla propagace chovu drobného zvířectva. Na ploše areálu jsme připravili expozice holubů, drůbeže, králíků, exotů a jako doplněk malou expozici myslivosti. Na zbývající části areálu jsme pak připravili soutěž s tajenkou. V expozici holubů se dala najít plemena holubů tvaru, holubi bradavičnatí, holubi racci, poštovní holubi, holubi strukturoví a holubi voláči, celkem přes čtyřicet holoubků, králíci byli zastoupeni především králiky rexy, které hlavně děti obdivovaly pro jejich sametovou srst, u drůbeže byla zastoupena vodní drůbež s nejtěžším zástupcem husou tuluskou, kachny pižmové a samozřejmě drůbež hrabavá v jedenácti voliérkách. Zpestřením byl v pátek mladý pštros nandu ve výběhu. Expozice exotů byla stejně jako loni umístěna uvnitř budovy a čítala na dvanáct voliér s kanáry, roselami, papoušky červenokřídlými, bourky, křepelkou čínskou a v samostatných klíckách byly umístěny výstavní andulky. V expozici myslivost byly k prohlédnutí shozy jelení zvěře, srnčí a mufloní trofeje, škára z divočáka a několik vycpanin ptactva včetně psíka mývalovitého.

Páteční den byl ve znamení návštěv základních škol, dopoledne přišly na návštěvu děti ze ZŠ Slovan, které absolvovaly všechna stanoviště s malým výkladem a před polednem děti překvapilo vystoupení kouzelníka. Brzy odpoledne pak přišla družina ze ZŠ Zámoraví a také absolvovaly kolečko po stanovištích i s výkladem. Celkem snad 120 dětí…

Sobota byla dnem návštěv veřejnosti, areál byl otevřený od 9:00 do 17:00 a díky krásnému počasí byla návštěvnost opravdu dobrá. Kromě již výše zmíněných expozic byla připravena větší trampolína, venku ve výběhu pobíhala kvočna s kuřaty, dopoledne opět vystoupil kouzelník a odpoledne se se svými pejsky prezentoval náš klub psí agility pod vedením pí. Habrové. Dopoledne byl přítomný sokolník se cvičeným rarohem. Ve vnitřní expozici byl k vidění skleněný včelí úl a také kuřátka pod infra lampou a dokonce i líheň s líhnoucími se kuřátky v přímém přenosu. Děti si mohly zahrát hmatové pexeso a zkusili si tak poznat různé druhy zrnin. Pro větší děti byla nachystaná umělecká dílnička pod vedením pí. Horové. Venku fungovalo občerstvení a stánek s hračkama.

Celá akce se uskutečnila díky pomoci a podpoře různých osob a institucí, ať už to bylo město Kroměříž, studenti z Tauferovy střední odborné školy veterinární, obsluha na úseku myslivosti z ÚHÚL Kroměříž, sokolník z Přerova, Počítačová záchranka Bc. Frkal Lukáš, Obec Rataje, VK Drcman. Dík patří i všem členům základní organizace Kroměříž a příznivcům, kteří se aktivně zapojili a také všem vystavovatelům.

Starat se o tři desítky opuštěných koček není jednoduché!

 

Volala mi paní Lenka, že zrovna byla s nalezeným kocourkem u své známé v Kroměříži. O kocourka se nemůže starat a byla moc ráda, že se ho její jmenovkyně, tedy také Lenka, ujala. A jestli o Lence Navrátilové mohu napsat. Má prý zlaté srdce a stará se už o tři desítky koček, které většinou někdo našel na ulici. Dostala jsem telefonní kontakt 739 214 048 a domluvila si na další den schůzku. Se sympatickou blondýnkou jsme napřed šly za pěticí kocourků do horního pokoje. Jejich plachost a neochota nechat se pohladit, je zřejmě důsledkem, že se jedná o novější přírůstky, žijící dříve samotářsky.


Zato v dolních místnostech, kde jsou ostatní kočičky, už nevládla taková ostražitost. Nejpřítulnější byla Micka. „Je to mazel. Určitě by byla nejšťastnější u někoho, kdo třeba dlouho sedává v křesle u televize, aby se mohla tulit. Být v něčí náruči nebo na klíně, to miluje,“ komentuje paní Lenka Micčinu snahu o přízeň návštěvy. Micku převzala od paní, která musela do nemocnice a pak do domova pro seniory. Tuto mourovanou kočičku má moc ráda, ale pokud by se našel někdo, komu by mohla věnovat stálou přítulnost a kdo by se o ni dobře staral, Micku by mu věnovala. Micka ale není jedinou kočkou, která se ráda přitulí. Také Lambien, Mates, Emilka… Brzy mezi nimi bude i Dračice. Toto odrostlejší černé kotě původně dostalo jméno Anička. Proč paní Lenka kotě záhy přejmenovala, asi není třeba vysvětlovat. Po dvou měsících se ale kotě zklidnilo a začíná dobře komunikovat, takže je možná vhodné Dračici opět přejmenovat.


Starat se o 30 koček je náročné nejen časově, ale především finančně. Paní Navrátilová to jistě dělat nemusí, ale je jí moc líto koček, které nemají domov a útulky jsou přeplněné. S vděčností by přivítala jakoukoliv pomoc pro své kočičky. Nejvíce nějaké kvalitnější granule nebo konzervy a stelivo. Ale třeba i starší deky. Ty musí často prát, takže by se hodil třeba i prášek na praní…


Pokud byste mohli a chtěli pomoci i vy nebo si vzít domů kočičího kamaráda, tak domek Navrátilových najdete na Kojetínské ulici v Kroměříži kousek nad benzínkou.

Za oknem bývají kočky, telefonní kontakt je v úvodu článku a mail leny.navratilova@seznam.cz.


Jana Janoušková

 

Dne 25.9. a 26.9.2020 proběhl

DEN ZVÍŘAT

Ve dnech 25. a 26.9.2020 proběhla v chovatelském areálu v Horních zahradech akce s názvem Den zvířat. Po delší výstavnické pauze se základní organizace Kroměříž, sdružující chovatele exotů, holubů, drůbeže a králíků, rozhodla uspořádat edukační výstavku zvířat především pro děti. Nebyla to tedy klasická výstava drobného zvířectva, jaké se pořádají snad co týden po okolních městech a obcích, ale výstavka zvířat všeho druhu s popisky a pokud možno s odborným výkladem. První den jsme pozvali děti ze základních kroměřížských škol, které přišly i přes nepřízeň počasí. Na stanovištích Holub, Králík, Drůbež, Exoti a Myslivost se děti postupně dozvěděly, co vlastně za zvíře se nachází v klícce, co potřebuje k životu a dané zvířatko, pakliže to šlo, si mohly i pohladit. V areálu jsme měli připravené i koně k projížďce, která se bohužel díky nepříznivému počasí nekonala. Jako velké překvapení vystoupil v pátek před polednem kouzelník, který měl snad největší úspěch.

Sobotní den byl ve znamení návštěv odborné i laické veřejnosti. Během celého dne se chodily podívat především rodiny s dětmi, ale i chovatelé a náhodní kolemjdoucí. Návštěvníci se opět mohli podívat na domácí zvířata různých plemen, ale i na zástupce z řad dravých ptáků, mohli si nakoupit med a třeba i králíka do chovu. Po oba dny byla pro děti nachystaná zábavná hra, kde mohly využít nově nabyté znalosti.

Celá akce se uskutečnila díky pomoci a podpoře různých osob a institucí, ať už to byli studenti z Tauferovy střední odborné školy veterinární, město Kroměříž, obsluha na úseku myslivosti z ÚHÚL Kroměříž, poníci ze Šelešovic nebo sokolníci z Přerova. Dík patří i všem členům základní organizace Kroměříž, kteří se aktivně zapojili.

Doufejme, že se tato akce stane tradicí a bude všem přinášet nové a zajímavé zážitky se zvířátky.

Český svaz chovatelů, z.s., ZO Kroměříž

design by WEDEsign © 2020